Rekstensamlingene skal bidra til å utvikle og styrke et levende og skapende musikk- og kulturliv i Bergen gjennom fasilitering av aktiviteter og samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.